Intyg & certifikat

RoHS och REACH
Bäckfallet Elektronik AB följer RoHS direktiven samt REACH förordningen.

Conflict Minerals (3TG)
Bäckfallet Elektronik AB arbetar aktivt med frågan mot våra leverantörer och en Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) kan erhållas efter begäran.

Klicka nedan för att öppna PDF
Bäckfallet_Conflict Minerals Policy_2015-02-02